telefoon: +31(0)495 631220
email: info@roost.nl

Retourneren

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

De goederen worden door onze transporteur bij u opgehaald.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen na levering aan ons retourneren. Stuur hiervoor onderstaande gegevens per e-mail naar info@roost.nl :

  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats

  • Uw debiteurennummer (zie pakbon of factuur)

  • Het pakbon- of factuurnummer

  • De reden van retour

  • De gewenste ophaaldatum

  • Het telefoonnummer waarop de transporteur u kan bereiken.

Wij verzoeken u het product indien mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending deze zullen wij in mindering brengen op de terugbetaling.